ویدیوهای سایت

5 مدرسه از "مدارس ایران من " شماره های 81 - 85، در روستاهای بیل یابین، تنگاب، علیه سرا، لیسارا و لوعاچل شهرستان تالش در…
طراحی این مدرسه بر اساس پاسخ به نیازها،کاستی ها و فرصت های اقلیم معتدل(استان گیلان)شکل گرفت،به نحوی که تامین نور و تهویه مناسب برای کلاس…

اطلاعات آماری

مدرسه ایمن

مدرسه ایمن

ارديبهشت 10, 1398 نشریات